ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد مقالات
2952 مقاله
کل صفحات
27805
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
1482
کل دریافت مقالات
46209
کل نمایش مقالات
2772659
متوسط استناد مقاله
50.20
کل نویسندگان
7898
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنفرانس مدیریت منابع آب ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:26 آبان 1383
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1387
مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
پژوهشگران ارائه کننده: 184
تعداد کل مقالات: 72
تعداد کل صفحات: 849
تعداد مقاله کامل: 72
تعداد نمایش مقالات: 107530
تعداد دریافت مقاله: 1460
تعداد ارجاعات: 85
روز برگزاری:3 بهمن 1385
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تاریخ نمایه سازی: 2 مرداد 1385
مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
پژوهشگران ارائه کننده: 626
تعداد کل مقالات: 256
تعداد کل صفحات: 2073
تعداد مقاله کامل: 256
تعداد نمایش مقالات: 471295
تعداد دریافت مقاله: 7727
تعداد ارجاعات: 274
روز برگزاری:23 مهر 1387
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
برگزار کننده: دانشگاه تبریز انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1387
مجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
پژوهشگران ارائه کننده: 1525
تعداد کل مقالات: 597
تعداد کل صفحات: 5215
تعداد مقاله کامل: 596
تعداد نمایش مقالات: 899727
تعداد دریافت مقاله: 13431
تعداد ارجاعات: 585
روز برگزاری:13 اردیبهشت 1390
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1390
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1699
تعداد کل مقالات: 633
تعداد کل صفحات: 6492
تعداد مقاله کامل: 631
تعداد نمایش مقالات: 770185
تعداد دریافت مقاله: 12550
تعداد ارجاعات: 434
روز برگزاری:29 بهمن 1392
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1393
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1529
تعداد کل مقالات: 546
تعداد کل صفحات: 5166
تعداد مقاله کامل: 545
تعداد نمایش مقالات: 299450
تعداد دریافت مقاله: 6154
تعداد ارجاعات: 93
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1395
استان: کردستان
شهر: سنندج
برگزار کننده: دانشگاه کردستان
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 838
تعداد کل مقالات: 303
تعداد کل صفحات: 2860
تعداد مقاله کامل: 303
تعداد نمایش مقالات: 128052
تعداد دریافت مقاله: 3168
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:5 اردیبهشت 1397
استان: یزد
شهر: یزد
برگزار کننده: دانشگاه یزد انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1041
تعداد کل مقالات: 391
تعداد کل صفحات: 3687
تعداد مقاله کامل: 389
تعداد نمایش مقالات: 82737
تعداد دریافت مقاله: 1577
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:27 بهمن 1399
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 456
تعداد کل مقالات: 154
تعداد کل صفحات: 1463
تعداد مقاله کامل: 153
تعداد نمایش مقالات: 13683
تعداد دریافت مقاله: 142
تعداد ارجاعات: 0
پشتیبانی