ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد مقالات
3072 مقاله
کل صفحات
29818
درصد اصل مقالات
99%
کل استنادات
512
کل دریافت مقالات
41220
کل نمایش مقالات
2899813
متوسط استناد مقاله
16.67
کل نویسندگان
7786
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 19 دوره ثبت شده از همایش ملی صنایع دریایی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:26 اردیبهشت 1378
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1385
مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 47
تعداد کل مقالات: 35
تعداد کل صفحات: 361
تعداد مقاله کامل: 33
تعداد نمایش مقالات: 54097
تعداد دریافت مقاله: 410
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:12 دی 1379
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1385
مجموعه مقالات دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 33
تعداد کل مقالات: 22
تعداد کل صفحات: 304
تعداد مقاله کامل: 22
تعداد نمایش مقالات: 51740
تعداد دریافت مقاله: 628
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:23 دی 1380
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1384
مجموعه مقالات سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 58
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات: 438
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 58068
تعداد دریافت مقاله: 691
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:9 آبان 1381
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 23 فروردین 1385
مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 92
تعداد کل مقالات: 52
تعداد کل صفحات: 687
تعداد مقاله کامل: 52
تعداد نمایش مقالات: 123653
تعداد دریافت مقاله: 1365
تعداد ارجاعات: 8
روز برگزاری:10 آذر 1382
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1384
مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 133
تعداد کل مقالات: 72
تعداد کل صفحات: 989
تعداد مقاله کامل: 71
تعداد نمایش مقالات: 189182
تعداد دریافت مقاله: 2018
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:9 بهمن 1383
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1384
مجموعه مقالات ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 158
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 677
تعداد مقاله کامل: 70
تعداد نمایش مقالات: 152417
تعداد دریافت مقاله: 1833
تعداد ارجاعات: 22
روز برگزاری:4 بهمن 1384
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1384
مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 166
تعداد کل مقالات: 75
تعداد کل صفحات: 880
تعداد مقاله کامل: 74
تعداد نمایش مقالات: 168707
تعداد دریافت مقاله: 2124
تعداد ارجاعات: 23
روز برگزاری:9 آبان 1385
استان: بوشهر
شهر: بوشهر
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1384
مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 163
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 939
تعداد مقاله کامل: 73
تعداد نمایش مقالات: 148353
تعداد دریافت مقاله: 1501
تعداد ارجاعات: 40
روز برگزاری:1 آبان 1386
استان: مازندران
شهر: نور
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1386
مجموعه مقالات نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 261
تعداد کل مقالات: 113
تعداد کل صفحات: 1498
تعداد مقاله کامل: 113
تعداد نمایش مقالات: 222474
تعداد دریافت مقاله: 2682
تعداد ارجاعات: 60
روز برگزاری:1 آبان 1387
استان: خوزستان
شهر: خرمشهر
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1388
مجموعه مقالات دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 359
تعداد کل مقالات: 146
تعداد کل صفحات: 1779
تعداد مقاله کامل: 146
تعداد نمایش مقالات: 215863
تعداد دریافت مقاله: 3229
تعداد ارجاعات: 38
روز برگزاری:19 آبان 1388
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1388
مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 572
تعداد کل مقالات: 210
تعداد کل صفحات: 1642
تعداد مقاله کامل: 207
تعداد نمایش مقالات: 287381
تعداد دریافت مقاله: 4370
تعداد ارجاعات: 74
روز برگزاری:27 مهر 1389
استان: گیلان
شهر: بندرانزلی
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 17 شهریور 1389
مجموعه مقالات دوازدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 623
تعداد کل مقالات: 233
تعداد کل صفحات: 2049
تعداد مقاله کامل: 229
تعداد نمایش مقالات: 297086
تعداد دریافت مقاله: 4842
تعداد ارجاعات: 86
روز برگزاری:17 آبان 1390
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 5 فروردین 1391
مجموعه مقالات سیزدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 760
تعداد کل مقالات: 278
تعداد کل صفحات: 2544
تعداد مقاله کامل: 277
تعداد نمایش مقالات: 321473
تعداد دریافت مقاله: 5910
تعداد ارجاعات: 64
روز برگزاری:6 دی 1391
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
مجموعه مقالات چهاردهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 642
تعداد کل مقالات: 239
تعداد کل صفحات: 2178
تعداد مقاله کامل: 239
تعداد نمایش مقالات: 93751
تعداد دریافت مقاله: 1208
تعداد ارجاعات: 25
روز برگزاری:7 آبان 1392
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
مجموعه مقالات پانزدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 838
تعداد کل مقالات: 306
تعداد کل صفحات: 2707
تعداد مقاله کامل: 301
تعداد نمایش مقالات: 112291
تعداد دریافت مقاله: 1538
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:11 آذر 1393
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
مجموعه مقالات شانزدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 716
تعداد کل مقالات: 262
تعداد کل صفحات: 2349
تعداد مقاله کامل: 260
تعداد نمایش مقالات: 99731
تعداد دریافت مقاله: 1477
تعداد ارجاعات: 12
روز برگزاری:1 دی 1394
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
مجموعه مقالات هفدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 695
تعداد کل مقالات: 258
تعداد کل صفحات: 2375
تعداد مقاله کامل: 257
تعداد نمایش مقالات: 101216
تعداد دریافت مقاله: 1592
تعداد ارجاعات: 14
روز برگزاری:27 مهر 1395
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
مجموعه مقالات هجدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 913
تعداد کل مقالات: 359
تعداد کل صفحات: 3259
تعداد مقاله کامل: 354
تعداد نمایش مقالات: 137221
تعداد دریافت مقاله: 2674
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:21 آذر 1397
استان: تهران
شهر: تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397
مجموعه مقالات بیستمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 557
تعداد کل مقالات: 231
تعداد کل صفحات: 2163
تعداد مقاله کامل: 227
تعداد نمایش مقالات: 65109
تعداد دریافت مقاله: 1128
تعداد ارجاعات: 0
پشتیبانی