کنفرانس هیدرولیک ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

4129

کل صفحات

34172

درصد اصل مقالات

100%

کل استنادات

1610

کل دریافت مقالات

54206

کل نمایش مقالات

3741364

متوسط استناد مقاله

38.99

کل نویسندگان

11305

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 19 دوره ثبت شده از کنفرانس هیدرولیک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 5 آبان 1380استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران انجمن هیدرولیک ایران شرکت مدیریت منابع آب ایران تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1384مجموعه مقالات سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 175
تعداد کل مقالات: 77
تعداد کل صفحات: 628
تعداد مقاله کامل: 77
تعداد نمایش مقالات: 172661
تعداد دریافت مقاله: 2920
تعداد ارجاعات: 124

پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 21 آبان 1384استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1384مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 596
تعداد کل مقالات: 237
تعداد کل صفحات: 2023
تعداد مقاله کامل: 237
تعداد نمایش مقالات: 453104
تعداد دریافت مقاله: 6907
تعداد ارجاعات: 370

ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 13 آبان 1386استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردبرگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه شهرکرد تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1388مجموعه مقالات ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 485
تعداد کل مقالات: 207
تعداد کل صفحات: 2020
تعداد مقاله کامل: 207
تعداد نمایش مقالات: 323261
تعداد دریافت مقاله: 4551
تعداد ارجاعات: 218

هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 21 آبان 1387استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1387مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 480
تعداد کل مقالات: 182
تعداد کل صفحات: 1510
تعداد مقاله کامل: 182
تعداد نمایش مقالات: 343523
تعداد دریافت مقاله: 4911
تعداد ارجاعات: 224

هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 24 آذر 1388استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1388مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 430
تعداد کل مقالات: 170
تعداد کل صفحات: 1378
تعداد مقاله کامل: 170
تعداد نمایش مقالات: 257991
تعداد دریافت مقاله: 3601
تعداد ارجاعات: 116

نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 18 آبان 1389استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1389مجموعه مقالات نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 794
تعداد کل مقالات: 286
تعداد کل صفحات: 2259
تعداد مقاله کامل: 286
تعداد نمایش مقالات: 402890
تعداد دریافت مقاله: 6519
تعداد ارجاعات: 208

دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 17 آبان 1390استان: گیلانشهر: رشتبرگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه گیلان تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1391مجموعه مقالات دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 761
تعداد کل مقالات: 260
تعداد کل صفحات: 1982
تعداد مقاله کامل: 259
تعداد نمایش مقالات: 288336
تعداد دریافت مقاله: 4584
تعداد ارجاعات: 136
مقالات برتر دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران: (تعداد دریافت)

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 16 آبان 1391استان: آذربایجان غربیشهر: ارومیهبرگزار کننده: دانشگاه ارومیه انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 825
تعداد کل مقالات: 284
تعداد کل صفحات: 2257
تعداد مقاله کامل: 284
تعداد نمایش مقالات: 264892
تعداد دریافت مقاله: 4559
تعداد ارجاعات: 103

دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 7 آبان 1392استان: البرزشهر: کرجبرگزار کننده: دانشگاه تهران انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 834
تعداد کل مقالات: 294
تعداد کل صفحات: 2465
تعداد مقاله کامل: 294
تعداد نمایش مقالات: 190473
تعداد دریافت مقاله: 2329
تعداد ارجاعات: 62
مقالات برتر دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران: (تعداد دریافت)

سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 21 آبان 1393استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزبرگزار کننده: دانشگاه تبریز انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 638
تعداد کل مقالات: 223
تعداد کل صفحات: 1798
تعداد مقاله کامل: 223
تعداد نمایش مقالات: 150329
تعداد دریافت مقاله: 2199
تعداد ارجاعات: 27

چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 20 آبان 1394استان: سیستان و بلوچستانشهر: زاهدانبرگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 574
تعداد کل مقالات: 209
تعداد کل صفحات: 1759
تعداد مقاله کامل: 209
تعداد نمایش مقالات: 147709
تعداد دریافت مقاله: 2382
تعداد ارجاعات: 14
مقالات برتر چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران: (تعداد دریافت)

پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 24 آذر 1395استان: قزوینشهر: قزوینبرگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 641
تعداد کل مقالات: 238
تعداد کل صفحات: 1874
تعداد مقاله کامل: 238
تعداد نمایش مقالات: 126369
تعداد دریافت مقاله: 1675
تعداد ارجاعات: 8
مقالات برتر پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران: (تعداد دریافت)

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 15 شهریور 1396استان: اردبیلشهر: اردبیلبرگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1207
تعداد کل مقالات: 444
تعداد کل صفحات: 3642
تعداد مقاله کامل: 443
تعداد نمایش مقالات: 218161
تعداد دریافت مقاله: 2729
تعداد ارجاعات: 0

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 14 شهریور 1397استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردبرگزار کننده: دانشگاه شهرکرد انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 719
تعداد کل مقالات: 255
تعداد کل صفحات: 2192
تعداد مقاله کامل: 255
تعداد نمایش مقالات: 125328
تعداد دریافت مقاله: 1771
تعداد ارجاعات: 0

هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 16 بهمن 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 750
تعداد کل مقالات: 267
تعداد کل صفحات: 2178
تعداد مقاله کامل: 266
تعداد نمایش مقالات: 138757
تعداد دریافت مقاله: 1550
تعداد ارجاعات: 0

نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 26 بهمن 1399استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 620
تعداد کل مقالات: 225
تعداد کل صفحات: 1859
تعداد مقاله کامل: 225
تعداد نمایش مقالات: 93971
تعداد دریافت مقاله: 673
تعداد ارجاعات: 0

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 5 آبان 1400استان: گلستانشهر: گرگانبرگزار کننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1400مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 404
تعداد کل مقالات: 144
تعداد کل صفحات: 1244
تعداد مقاله کامل: 144
تعداد نمایش مقالات: 36689
تعداد دریافت مقاله: 304
تعداد ارجاعات: 0

بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 18 بهمن 1401استان: خوزستانشهر: اهوازبرگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز انجمن هیدرولیک ایران تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1402مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 372
تعداد کل مقالات: 127
تعداد کل صفحات: 1104
تعداد مقاله کامل: 127
تعداد نمایش مقالات: 6920
تعداد دریافت مقاله: 42
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران: (تعداد دریافت)

بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران

روز برگزاری: 17 آبان 1402استان: آذربایجان شرقیشهر: مراغهبرگزار کننده: دانشگاه مراغه انجمن هیدرولیک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0