سخنرانی علمی: نشست "شناخت نامه ی مجموعه تاریخی خواجه احمد یسوی"

نشست "شناخت نامه ی مجموعه تاریخی خواجه احمد یسوی" روز دوشنبه، 15 آبان، 1396 توسط انجمن هنر اسلامی ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: باستان شناسی

برگزار کننده: انجمن هنر اسلامی ایران
درج در سایت: 14 آبان 1396 - تعداد مشاهده 504 بار