سخنرانی علمی: تثبیت شیب ها و شیروانی ها: زمین لغزش و ریزش سنگ

تثبیت شیب ها و شیروانی ها: زمین لغزش و ریزش سنگ روز چهارشنبه، 22 آذر، 1396 توسط انجمن ژئوتکنیک ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله

برگزار کننده: انجمن ژئوتکنیک ایران
درج در سایت: 2 آبان 1396 - تعداد مشاهده 1238 بار