کارگاه آموزشی: بازدید علمی دو روزه معدن سرب و روی "باما" اصفهان

بازدید علمی دو روزه معدن سرب و روی "باما" اصفهان روز چهارشنبه، 27 بهمن، 1395 لغایت پنجشنبه، 28 بهمن، 1395 توسط انجمن مهندسی معدن ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن

برگزار کننده: انجمن مهندسی معدن ایران
درج در سایت: 25 بهمن 1395 - تعداد مشاهده 1390 بار