کارگاه آموزشی: هفتمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران

هفتمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران روز چهارشنبه، 20 بهمن، 1395 توسط انجمن انرژی بادی ایران در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی

برگزار کننده: انجمن انرژی بادی ایران
درج در سایت: 11 دی 1395 - تعداد مشاهده 1117 بار