ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

Plant Biotechnology Persa (Plant Biotechnol Persa) is an open access and peer-reviewed journal. The journal is belonges to Ilam University of Medical Sciences,Ilam province,Iran. The journal is published every 6 months each year (Semi-annual). It has been devoted to medicinal plants and biotechnology. The journal focuses on the research, teaching, and application of medicinal plants for treatment of diseases and biotechnology fields.
Plant Biotechnology Persa (Plant Biotechnol Persa) is the intersection between medicinal plants and biotechnology. This international journal publishes manuscripts in the fields of medicinal plants and biotechnology. This journal aims to reach all relevant national and international medical institutions and persons in electronic version free of charge.
Aim and Scope Plant Biotechnology Persa is an online Peer Reviewed international journal to promote all fields of medicinal plants such as herbal drugs, Bioactive compounds, Green Chemistry, Phytomedicine, Phytochemistry, Ethno-botany, Ethno-pharmacology, Ethno-medicine, Phyto-pharmacology, Pharmacognosy, clinical, pharmacological, pharmacokinetic, and toxicological studies of specified herbal medicinal products, herbal preparations and purified compounds as well as all aspects of Biotechnology etc.

تاریخ ثبت ژورنال: 18 شهریور 1399 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 189

اطلاعات مجله

دوفصلنامه بیوتکنولوژی گیاهی

Plant Biotechnology Persa
موضوعات تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی، گیاه شناسی
زبان ژورنال: انگلیسی
صاحب امتیاز: دکتر محمود بهمنی
سطح مجله:
ترتیب انتشار: دوفصلی
شاپای الکترونیکی: 2676-7414
سال شروع انتشار: 1398
محل انتشار:ایران

جستجوی پیشرفته در مقالات این ژورنال

اطلاعات تماس با مجله

آدرس لاتین: Ilam - Bangjab University Campus - Ilam University of Medical Sciences - Biotechnology and Medicinal Plants Research Center
آدرس دفتر نشریه:: ایلام پردیس دانشگاهی بانگنجاب دانشگاه علوم پزشکی ایلام مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی
کدپستی: 6939177143
تلفن: +988432223081
فکس: +988432223081
ایمیل: pbp@medilam.ac.ir
ایمیل: plant biotechnologypersa@gmail.com
وبسایت رسمی: http://pbp.medilam.ac.ir/

اشتراک گذاری

اعتبار ژورنال

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این ژورنال تحت حمایت سیویلیکا می باشد و مقالات هر شماره آن پس از انتشار در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی و منتشر می شود
مقالات نمایه شده درنظام رتبه بندی دانشگاهها و پژوهشگاههامورد تحلیل قرار میگیرد.

مجلات مرتبط

کنفرانسهای مشابه

پشتیبانی