فصلنامه پژوهش های میان رشته ای زنان

Women Interdisciplinary Researches

مجله " پژوهش های میان رشته ای زنان " به صورت فصلنامه به عنوان اولین مجله علمی تخصصی ایران با رویکرد میان رشته ای در حوزه مطالعات زنان، به صاحب امتیازی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فاطمیه (س) شیراز در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ موفق به اخذ مجوز نشر به شماره ۸۵۴۶۷ از کمیسیون هیات نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است.
تمرکز این نشریه به صورت تخصصی پژوهش های میان رشته ای مرتبط با موضوع زنان در زمینه های تخصصی علوم روان شناسی و جامعه شناسی به ویژه با رویکرد اسلامی است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات