فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی

New Approach in Educational Science

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد طی شماره ۸۵۸۷۰  مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ می باشد.

در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی نوین در حوزه‌های مختلف علوم تربیتی  باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات