پژوهشنامه رسانه بین الملل

International Media Research Letters

نشریه «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» از سال ۱۳۹۵ به ‌منظور تقویت تولید فکر در زمینه دیپلماسی عمومی، فرهنگی و رسانه‌ای؛ ترویج مطالعات راهبردی در عرصه‌های ارتباطات سیاسی، مدیریت رسانه، مطالعات رادیوها و تلویزیون های بین المللی، روابط و حقوق بین‌الملل به‌ویژه با محوریت قدرت نرم؛ بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی جهت ارائه پیشنهادهای رسانه‌ای برای رسانه های برون مرزی صداوسیما به طور مستمر در حال تهیه و انتشار است. مقالاتی که در این نشریه میان رشته‌ای منتشر می‌شود، عمدتا ترکیبی از مباحث ‌رسانه‌ای و روابط و حقوق بین‌الملل است. پژوهشنامه رسانه بین الملل در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

این نشریه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ به صورت سالنامه و از سال ۱۳۹۹ به صورت دوفصلنامه منتشر می شود.

دوفصلنامه «پژوهشنامه رسانه بین الملل»، توسط دانشگاه صداوسیما با مشارکت پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل منتشر می شود. فرایند و امور علمی، اجرایی، اداری و مالی این نشریه توسط پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.

دوفصلنامه علمی «پژوهشنامه رسانه بین الملل» بر اساس ارزیابی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۱۳۹۹، موفق به کسب رتبه علمی «ب» شده است.

این اعتبار از شماره ۴ نشریه (۱۳۹۸) احتساب می گردد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات