فصلنامه آذربایجان پژوهی

Azerbaijan Research Quarterly

«آذربایجان پژوهی» فصلنامه تحقیقاتی و مطالعاتی مختص مسائل فرهنگی و اجتماعی آذربایجان بوده که با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی دکتر حمید سفیدگر شهانقی و زیرنظر هیئت تحریریه ای متشکل از اساتید دانشگاه های کشور منتشر می شود.

پژوهشگران، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی داخل و خارج کشور، روزنامه نگاران و علاقه مندان می توانند با در نظر گرفتن قواعد تنظیم مقالات پژوهشی و به شیوه ارجاع درون متنی (APA) ، آخرین یافته های علمی خود را در خصوص موضوعات فرهنگی، اجتماعی، ادبی و هنری آذربایجان به آدرس پست الکترونیکی فصلنامه به آدرس azfolk@gmail.com  یا از طریق آیدی تلگرام@hsshahanaghi  ارسال نمایند.

آدرس کانال تلگرامی فصلنامه: azerbaijanresearch@