فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی

New Strategies in Psychology and Educational Sciences

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی نشریه ای جامع با رویکرد انتشار مقالات پژوهشی و علمی در کشور است که در رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی، علوم رفتاری، علوم شناختی، آموزش و پرورش، مددکاری،طراحی و پایه ریزی شده است. پژوهشگران می توانند مقالات کامل پژوهشی، مروری، کوتاه پژوهشی و یادداشت فنی خود را در زمینه محورهای مجله برای داوری ارسال نمایند. این نشریه مقالات پذیرش شده را به صورت فصلنامه منتشر می نماید. از این رو دبیرخانه مجله از تمامی اساتید، صاحب نظران، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان از سراسر کشور دعوت می نماید مقالات و دستاوردهای علمی خود را برای انتشار به این مجله ارسال نمایند.

میانگین زمان دریافت تا پذیرش مقالات در حداکثر ۱ ماه می باشد. بی شک با استفاده از ظرفیت داوران ارزشمند مجله، تلاش خواهد شد که مقالات در مدت زمان کمتری نیز بررسی شوند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات