فصلنامه اقتصاد کاربردی

Applied Economics

فصلنامه اقتصاد کاربردی که از سال ۱۳۸۹ با تلاش و همکاری گروهی از اساتید گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران شروع به فعالیت نموده است،با هدف گسترش یافته‌های پژوهش‌های اقتصادی و ایجاد ارتباط بین یافته های علمی و امر سیاستگذاری اقتصادی، اقدام به چاپ و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه اقتصادی و مالی و حوزه‌های بین رشته ای اقتصاد می نماید.

این نشریه ،طی نامه شماره ۱۲۷۳۶۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۳ کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  به فصلنامه اقتصاد کاربردی درجه علمی‌‌‌- پژوهشی اعطا گردید.

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات