فصلنامه مطالعات بین المللی

International Studies Journal

فصلنامه مطالعات بین‌المللی  (ISJ) بر پایه آیین نامه شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ مورخ ۱۳۹۸.۲.۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نشریه علمی است. (این آیین‌نامه از تاریخ صدور خود، جایگزین آیین‌نامه پیشین شده است که مجلات را به علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی تقسیم می‌کرد.)

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای رتبه « ب » از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. 

هدف فصلنامه مطالعات بین المللی کمک به تحقیق و انتشار مقالات سیاسی با رویکرد بین المللی است که به پژوهش عمیق و گسترده در باره مسایل سیاست منطقه  ای و جهانی پرداخته  اند.

موضوعات پذیرش مقاله:

حقوق بشر- روابط بین‌الملل- حقوق بین‌الملل- سازمان‌های بین‌المللی

مقاله‌های دارای موضوع روز در زمینه های بالا در اولویت هستند.

نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان و ساختار مقالات را در سامانه فصلنامه به دقت مطالعه فرمایند.