فصلنامه سیاست دفاعی

Defense policy

فصلنامه سیاست دفاعی نشریه ­ای علمی پژوهشی است که مرکز مطالعات و تحقیقات دفاعی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین علیه­ السلام منتشر می کند. این نشریه اولین فصلنامه­ دانشگاهی درباره سیاست دفاعی است که به طرح مباحث مختلف در حیطه دفاعی امنیتی می­ پردازد. فصلنامه سیاست دفاعی بر اساس نامه شماره ۴۴۲۸۶/ ۳ مورخ ۳۰ /۲/ ۱۳۹۱ از کمیسیون نشریات علمی کشور، درجه علمی پژوهشی دریافت کرده است. با توجه به وسعت حوزه های مورد مطالعه، این نشریه طیف وسیعی از مخاطبان را در زمینه های دفاعی و امنیتی را در بر می گیرد و تلاش می کند منبع موثقی برای مراجعه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند باشد. از آنجاکه مطالعه موردی و تخصصی کشورها و تمرکز بر جزئیات قابل بررسی در حوزه های دفاعی در مورد آنها از اهداف اصلی انتشار این فصلنامه می باشد، شناخت و همکاری با اساتید و پژوهشگران آشنا به محیط دفاعی پیرامونی و کشورهای مختلف از اهم اولویت های فصلنامه خواهد بود.

از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این وبگاه، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت. ضمنا مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و تایید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

فصلنامه سیاست دفاعی نشریه­ای علمی پژوهشی است که مرکز مطالعات و تحقیقات دفاعی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین علیه­السلام منتشر می کند. این نشریه اولین فصلنامه­ دانشگاهی درباره سیاست دفاعی است که به طرح مباحث مختلف در حیطه دفاعی امنیتی می­پردازد. فصلنامه سیاست دفاعی بر اساس نامه شماره ۴۴۲۸۶/۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ از کمیسیون نشریات علمی کشور، درجه علمی پژوهشی دریافت کرده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)