فصلنامه سخن تاریخ

The words of history

شماره نخست این نشریه در زمستان ۱۳۸۵ منتشر شد و در سال ۱۳۹۳ و از شماره ۱۸ موفق به دریافت رتبه از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

حوزه موضوعی:

تاریخ اهل بیت(ع)، تاریخ تشیع، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن اسلامی و مباحث نظری اسلامی
اهداف فصلنامه :

کمک به تقویت مطالعات تاریخی به عنوان یک دانش
تقویت مطالعات تاریخی به ویژه در منطقه جغرافیایی مرکز جهان اسلام و به خصوص در عرصه های تاریخ ایران و تاریخ اهل بیت(ع)
تقویت گفتمان تاریخی در عرصه های مختلف دانش تاریخ
پشتیبانی از پژوهش های تاریخی دانش پژوهان باریکرد دینی
پاسخگویی روشمند به شبهات تاریخی
غنی سازی تحلیل های تاریخیدر عرصه های مرتبط
توجه به مطالعات تاریخی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی علاوه بر عرصه سیاسی
چشم انداز:

۱-دستیابی به بخشی از مرجعیت علمی

۲- تثبیت و ارتقای جایگاه دانش تاریخ در میان دانش های علوم اسلامی و علوم انسانی