مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران

Iranian journal of rainwater catchment systems

حوزه موضوعی نشریه:
۱) استحصال آب باران به منظور احیای مراتع، آبیاری تکمیلی کشت دیم، تامین آب شرب دام و حیات وحش و منظرسازی جاده ها
۲) استحصال و بهره برداری از آب باران به منظور تغذیه قنوات و آبیاری سیلابی و تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی 
۳) چالش‌های استفاده از آب باران در مناطق شهری و غیرشهری (اجتماعی، اقتصادی، فنی و حقوقی)
۴) دانش بومی و سنتی استحصال آب و روشهای بهره وری از سیلابها 
۵) جایگاه استحصال آب باران در حفاظت آب و خاک
۶) جایگاه استحصال آب باران در مدیریت یکپارچه منابع آب 
۷) بررسی روشها وتکنولوژی‌های نوین استحصال آب باران
۸) اثرات تغییر اقلیم در استحصال آب باران 
۹) کیفیت روان آب‌های حاصل از آب باران ( در مناطق شهری و غیر شهری)
۱۰) تجربیات استحصال آب در داخل و خارج از کشور 
۱۱) بررسی اقتصادی استحصال آب به روش سنتی و نوین
۱۲) فناوریهای استحصال آب باران 
۱۳) موارد درآمدزایی مرتبط با استحصال آب
۱۴) کنترل سیلاب شهری
۱۵) استحصال آب باران از پشت بام ها جهت تامین آب مورد نیاز خانوارها
۱۶) امکان سنجی استفاده از آب باران در منازل با تاکید بر رعایت استانداردهای بهداشتی در هر مورد مصرفی
۱۷) بازچرخانی آب باران به منظور کاهش هزینه های تولید آب بهداشتی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات