مجله چشم انداز مدیریت مالی

Financial Management Perspective

«چشم‌ انداز مدیریت مالی» فصلنامه‌ای علمی است که با اهداف ذیل ایجاد شده است:

 انتشار یافته های حاصل از پژوهش های انجام شده در حوزه های مرتبط با مدیریت مالی به منظور توسعه نظریه‌های فعلی و ساخت نظریه ­های جدید.
کمک به تحلیل علمی مسائل مرتبط با مدیریت مالی  و ارائه راهکارهای عملی برای آن‌ها.
ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مالی  و جهت­دهی به پژوهش های این حوزه.
محورها:

بازار سرمایه
مدیریت مالی بنگاه‌های اقتصادی
مالی رفتاری
فیزیک مالی
مالی محاسباتی
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
نظامهای اطلاعاتی مالی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات