پژوهشنامه فلسفه دین

Journal of Philosophy of Religion Research


 

مجله پژوهشنامه فلسفه دین در سال ۱۳۸۲ با عنوان «نامه حکمت» با هدف انتشار مقالات علمی- تخصصی با موضوع فلسفه آغاز به کار کرد. استمرار کار مجله، دست اندرکاران مجله را بر آن داشت که موضوع مجله تخصصی تر گردد. لذا از شماره ۶ ، مجله صرفا به دو موضوع فلسفه دین و معرفت شناسی اختصاص یافت. تخصصی شدن مجلات و لزوم اختصاص مجله ای مستقل به مباحث فلسفه دین سبب شد که مجله از شماره ۱۵ ، با عنوان جدید پژوهشنامه فلسفه دین و صرفا در مسائل مربوط به فلسفه دین و کلام عقلی منتشر شود.

مجله پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق) از شماره ۳ ، موفق به کسب امتیاز علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی کشور گردید و نیز در نمایه Isc جزو مجلات دارای ضریب تاثیر می باشد.

این مجله از شماره ۲۵ در Philosopher&#۳۹;s Index نمایه می شود.