فصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life

International Multidisciplinary Journal of “Pure Life”

Life (IMJPL) فصلنامه میان رشته ای و الکترونیکی به زبان انگلیسی است. موضوع این نشریه مطالعات تطبیقی و میان رشته ای در دین و زندگی، سبک زندگی، گفتگوهای بین ادیان و تبلیغ در فضای مجازی است. در عین حال، تمرکز اصلی نشریه بر موضوع «معنای زندگی و حیات طیبه در عصر مدرن» است. این نشریه بین المللی در تارنمای نشریات جامعه المصطفی العالمیه قابل دسترسی است و مقالات را صرفا از طریق سامانه نشریه دریافت می کند. IMJPL دارای ۳۸ عضو هیئت تحریریه از ۱۷ ملیت است که از این تعداد ۱۶ نفر، حائز رتبه استاد تمامی هستند. این نشریه همچنین در ۴۷ پایگاه معتبر ملی و بین المللی نمایه شده است و از ۱۶۲ داور از ۲۸ ملیت بهره می برد. اولین شماره IMJPL در سال ۲۰۱۵ منتشر شد و بر اساس ارزیابی رتبه بندی سالانه مجلات علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در سطح نشریات علمی، رتبه «B» ثبت شد. این نشریه بر اساس تفاهم نامه علمی پژوهشی و با همکاری انجمن علمی مشاوران ایران (با رتبه A+) منتشر می شود و پردازش، بررسی و چاپ مقالات نویسندگان رایگان است.

International Multidisciplinary Journal of Pure Life (IMJPL) is an interdisciplinary quarterly English-language electronic journal. The scope of this journal is Comparative and Interdisciplinary Studies in Religion and Life, Lifestyles, Interreligious Dialogues and Propagation (Tabligh) in Cyberspace; however, its focus is on "The Meaning of Life and Pure Life in the Modern Age". This international journal is in English and is accessible on the website of the journals of Al-Mustafa International University and receives papers only through the linked e-mail to the above website. The journal belongs to Al-Mustafa International University. The journal it has 38 editorial board members from 17 nationalities, of which 16 members of them are full professors. The journal is also indexed in 47 prestigious national and international databases and benefits 162 reviewers from 28 nationalities. The first issue of The International Multidisciplinary Journal of Pure Life came out in 2015, and it has published 257 papers by 445 authors from 37 nationalities (in 32 issues so far). IMJPL in Accordance with the Annual Ranking Evaluation for Scientific Journals (Ministry of Science, Research and Technology/ Date: 25/12/2021) at the Level of Scientific Journals, "B" Rank Granted. This Journal is Published in accordance with the Scientific Research Memorandum, in Cooperation with The Iranian Scientific Consulting Association (with A+ Rating) and processing, reviewing and publishing articles of authors is free.