فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

نشریه مهندسی  برق و الکترونیک ایران  فصل نامه علمی پژوهشی است که در آن مقالاتی پذیرفته و چاپ خواهند شد که حاصل پژوهش‌های اصیل و حاوی نتایج نو در زمینه‌های گوناگون مهندسی برق از جمله الکترونیک، قدرت، کنترل، کامپیوتر، مخابرات و مهندسی پزشکی باشند. 

مقالات جهت پذیرش باید علاوه بر تایید توسط داوران قبلا در هیچ نشریه، کتاب و یا رسانه گروهی دیگری ارائه نشده  باشند. فرمت مقالات در وب سایت مجله موجود می‌باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات