مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

Journal of Neyshabur University of Medical Sciences

مجله ی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور به همت مدیریت امور پژوهشی این دانشکده و با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش و بالابردن سطح آگاهی و نیز آموزش و انتقال مفاهیم علمی، پژوهشی انجام شده به سایر همکاران، در زمینه های پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، بهداشت و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به چاپ می رسد.

این مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی با خلاصه مقالات انگلیسی منتشر می شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات