دوفصلنامه الهیات قرآنی

Journal of quran theology

دوفصلنامه الهیات قرآنی توسط موسسه قرآن و عترت پیامبر اعظم(ص) ساری در زمینه آموزه های قرآنی با رویکرد کلامی منتشر می شود.

این نشریه از سال ۱۳۹۲ مقالات فارسی در حوزه علوم انسانی و الاهیات و معارف اسلامی می پذیرد.