نشریه علمی تخصصی ادکا

UILISA journal

اتحادیه انجمن‌های علمی-دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا) با هدف فراهم‌آوردن بستری مناسب برای انتشار مقالات دانشجویان و گسترش ارتباطات علمی ،از کلیه پژوهشگران، نویسندگان و دانشجویان دعوت می‌ نماید مقالات و آثار خود را در حوزه‌های مرتبط و موضوع‌های روز در زمینه‌های موضوعی گوناگون علم اطلاعات و دانش‌شناسی از طریق پست الکترونیک به آدرس  journal.adka@gmail.com با توجه به شرایط ذیل ارسال نمایند.

موضوعات:کتابداری و اطلاع رسانی، مدیریت اطلاعات، دانش شناسی، سازماندهی اطلاعات، خدمات مرجع، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، بازیابی اطلاعات، سواد اطلاعاتی، آرشیو، فلسفه اطلاعات 

شرایط پذیرش مقاله:

۱.     مقاله در نشریه دیگری چاپ نشده باشد.

۲.     مقاله دارای محتوای تالیفی، تحقیقی یا ترجمه‌ای باشد.

۳.     مقاله دارای ساختار منطقی (عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، بحث اصلی، نتیجه‌گیری، فهرست منابع و ضمائم) باشد.

۴.     مولف مقاله حقوق معنوی منابع استفاده شده را با ذکر مآخذ رعایت کرده باشد.

۵.     مقاله در فرمت ورد doc یا docx ارسال شود.

۶.     در مقالات ترجمه‌ای، ارسال متن زبان اصلی مقاله لازم است.

۷.     مقالات رسیده به دفتر نشریه بازگردانده نخواهد شد.