دوره آموزشی: آشنایی با قوس الکتریکی - بررسی راهکارهای کنترل از خطرات آن

Arc Flash Hazards Training - Arc Flash Mitigation Methods

آشنایی با قوس الکتریکی - بررسی راهکارهای کنترل از خطرات آن روز چهارشنبه، 20 تیر، 1403 لغایت پنجشنبه، 21 تیر، 1403 توسط امور آموزش و تجهيز نيروي انساني مجتمع مس سرچشمه در شهر رفسنجان استان کرمان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی ایمنی

برگزار کننده: امور آموزش و تجهيز نيروي انساني مجتمع مس سرچشمه
آیین نامه های حفاظت فنی الزامات استاندارد NFPA ۷۰E ویرایش ۲۰۲۴ بررسی تجهیزات سوئیچینگ فشار متوسط ضوابط و معیارهای ایمنی در نصب تجهیزات مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم برق فشار قوی Monitoring and Measurement در برنامه نگهداشت Record keeping and documentation در برق فشار قوی تجربیات شخصی مدرس
معرفی سخنرانان: آقای مهندس رضا نیک پیام Engineer Reza Nikpayam مشاور، محقق و مدرس حوزه ایمنی برق
درج در سایت: 18 تیر 1403 - تعداد مشاهده 121 بار