مقالات مجله مدلسازی ریاضی، دوره 12، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 18 تیر 1403 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 38