سخنرانی علمی: تفکر سیستمی در تاب آوری شهری

تفکر سیستمی در تاب آوری شهری روز چهارشنبه، 20 تیر، 1403 توسط پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)

برگزار کننده: پژوهشکده سوانح طبیعی
شصت چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی در حوزه مدیریت بحران با موضوع تفکر سیستمی در تاب آوری شهری در روز چهارشنبه 20 تیرماه 1403 از ساعت 14:00 الی 16:00 توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی با حضور سخنرانان ذیل برگزار می شود.
معرفی سخنرانان: جناب آقای دکتر اسد اسدزاده محقق و مدرس دانشگاه بن آلمان جناب آقای دکتر هادی علیزاده محقق و کارشناس معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دکتر موسی پژوهان محقق مستقل حوزه برنامه ­ریزی شهری و تاب­آوری
درج در سایت: 17 تیر 1403 - تعداد مشاهده 132 بار