مقالات فصلنامه علم مدیریت در صنعت، دوره 1، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 31 خرداد 1403 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 31