دوره آموزشی: دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

Social damage prevention training course

دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی روز چهارشنبه، 1 آذر، 1402 توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت پیشگیری از اعتیاد در تاریخ ۱ آذرماه ۱۴۰۲ در موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز برگزار می گردد
معرفی سخنرانان: جناب آقای دکتر آفرینی
درج در سایت: 29 آبان 1402 - تعداد مشاهده 93 بار