سخنرانی علمی: دوشنبه های پژوهشی-کتاب بررسی باستان شناختی شهرستان بستک هرمزگان

دوشنبه های پژوهشی-کتاب بررسی باستان شناختی شهرستان بستک هرمزگان روز دوشنبه، 29 آبان، 1402 در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: کتابداری و اطلاع رسانی

بررسی کتاب بررسی باستان شناختی شهرستان بستک هرمزگان
معرفی سخنرانان: جناب آقای دکتر احمدعلی اسدی
درج در سایت: 23 آبان 1402 - تعداد مشاهده 60 بار