کارگاه آموزشی: باز آموزی حرمت سقط جنین

The sanctity of abortion

باز آموزی حرمت سقط جنین روز پنجشنبه، 27 مهر، 1402 توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز در شهر تبریز استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: زنان و زایمان، حقوق، روانشناسی

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
تحلیل حقوقی سقط جنین، معرفی طرح نفس و...
معرفی سخنرانان: دکتر ناصر رهبری،دکتر هادی آقاپور حسین بیگی،دکتر مریم واعظی،دکتر فاطمه رنجبر
درج در سایت: 9 مهر 1402 - تعداد مشاهده 150 بار