سخنرانی علمی: بررسی عددی تاثیر ضخامت پره بر روی عملکرد پمپ های سانتریفیوژ

Numerical investigation of the effect of blade thickness on the performance of centrifugal pumps

بررسی عددی تاثیر ضخامت پره بر روی عملکرد پمپ های سانتریفیوژ روز سه شنبه، 28 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
ضخامت تیغه یکی از پارامترهای ضروری پروانه است که تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد پمپ دارد. اثرات ضخامت تیغه بر جریان داخلی و عملکرد یک پمپ سانتریفیوژ بر اساس روش های عددی مورد بحث قرار گرفت. دو نوع پروفیل تیغه، تیغه با ضخامت ثابت (CTB) و تیغه با ضخامت متغیر (VTB)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای CTB، زمانی که ضخامت تیغه کمتر از ۶ میلی متر بود، عملکرد پمپ به طور قابل توجهی تغییر نکرد، هنگامی که ضخامت تیغه از ۶ میلیمتر فراتر رفت، راندمان به سرعت کاهش یافت. هد پمپ و راندمان CTB۱۰ در مقایسه با CTB۴ به ترتیب ۲/۴۲% و ۳۰% کاهش یافت. برای VTB، با ضخامت تیغه در محدوده معین (۶ میلی متر تا ۱۴ میلیمتر)، عملکرد پمپ با افزایش ضخامت لبه عقب کمی تغییر کرد. حداقل ضخامت تیغه پمپ سانتریفیوژ بر اساس تحلیل اجزای محدود باید ۴ میلی متر باشد. یک تیغه با ضخامت متغیر (VTB ۴-۸-۴) با حداکثر ضخامت ۶۷/۱ درصد بیشتر از پروانه CTB۴ بود.
معرفی سخنرانان: نگارنده: سیامک زادپرور استاد راهنما: دکتر کاووس آریافر استاد مشاور: دکتر کامران.نیازی استاد داور:
درج در سایت: 27 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 25 بار