مقالات پژوهشنامه علم مدیریت در صنعت، دوره 2، شماره 3

تاریخ نمایه سازی مقالات: 27 شهریور 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 34