مقالات مجله ایرانی مطالعات مدیریت، دوره 16، شماره 4

تاریخ نمایه سازی مقالات: 28 شهریور 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 69