کارگاه آموزشی: کارگاه آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی

کارگاه آمادگی آزمون طراحی نظام مهندسی روز جمعه، 5 خرداد، 1402 لغایت جمعه، 10 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.


برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
درج در سایت: 2 خرداد 1402 - تعداد مشاهده 59 بار