مقالات مجله آمایش سرزمین، دوره 15، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 10 اردیبهشت 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 139