سخنرانی علمی: نشست علمی هوش مصنوعی در ارتباطات و روزنامه نگاری

نشست علمی هوش مصنوعی در ارتباطات و روزنامه نگاری روز دوشنبه، 15 اسفند، 1401 توسط دانشگاه علامه طباطبائی در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: هوش مصنوعی

برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبائی
- هوش مصنوعی و روزنامه نگاری، افق های پیش رو - دیدگاه های جامعه شناختی در مورد هوش مصنوعی - هوش مصنوعی انسان محور - هوش مصنوعی از نگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات - کلیات داده ها و هوش مصنوعی
معرفی سخنرانان: دبیر علمی نشست: دکتر محمد مهدی مولایی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی) سخنرانان: دکتر پیام حنفی زاده (عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی) دکتر کاوه بازرگان (عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی) محمد نیک ملکی (دانشجوی دکتری علوم ارتباطات) دکتر امید مهدوی (دکتری مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات)
درج در سایت: 26 اسفند 1401 - تعداد مشاهده 47 بار