دوره آموزشی: دوره آموزشی ایمنی در برق فشار ضعیف

دوره آموزشی ایمنی در برق فشار ضعیف روز سه شنبه، 23 اسفند، 1401 لغایت چهارشنبه، 24 اسفند، 1401 توسط مجتمع مس سرچشمه در شهر رفسنجان استان کرمان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی، مهندسی برق و الکترونیک

برگزار کننده: مجتمع مس سرچشمه
الزامات آیین نامه های حفاظت فنی استانداردهای IEC استاندارد NFPA ۷۰E
معرفی سخنرانان: آقای مهندس رضا نیک پیام Engineer Reza Nikpayam مشاور، محقق و مدرس حوزه ایمنی برق
درج در سایت: 22 اسفند 1401 - تعداد مشاهده 58 بار