اطلاعات کنفرانس

دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها

محل برگزاری: نور
تاریخ برگزاری: 21 شهریور 1399
تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1399
تعداد صفحات: 483
تعداد مقالات :40
نمایش مقالات: 27620
شناسه ملی این کنفرانس: NGIGS01
نویسندگان مشارکت کننده: 84 پژوهشگر

مجموعه مقالات دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها

نتایج 1 تا 50 از مجموع 40