چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی

The 4th National Conference on Content Pedagogy (PCK) in elementary education

چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی روز سه شنبه، 19 اردیبهشت، 1402 لغایت چهارشنبه، 20 اردیبهشت، 1402 توسط دانشگاه فرهنگیان, دانشگاه فرهنگیان زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی

محل برگزاری: زنجان
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: EEPCK01

توضیحات کنفرانس

لازم به توضیح است این همایش اساسا مقالات را در قالب چکیده تفصیلی دریافت می کند و مانند اکثر همایش ها که اول چکیده کوتاه ارسال می شود و در صورت پذیرش اولیه مقاله کامل را ارسال کنند نمی باشد.

محورهای همایش:

۱- ماهیت و ویژگی­های دانش پداگوژی محتوا(PCK) در دوره ابتدایی

۱-۱- مفهوم و چیستی دانش پداگوژی محتوا برای معلمان دوره ابتدایی

۱-۲- ویژگی های معلمان مجهز به دانش پداگوژی محتوا در دوره ابتدایی

۲- عناصر و مولفه های دانش پداگوژی محتوا(PCK) در معلمان دوره ابتدایی

۲-۱- دانش درباره مبانی و بنیادهای تربیتی دانش­ آموزان در دوره ابتدایی

۲-۲- دانش درباره برنامه­ های درسی دوره ابتدایی

دانش درباره اهداف و مقاصد آموزشی در برنامه های درسی دوره ابتدایی
شناخت مشکلات موجود در محتوای برنامه های درسی دوره ابتدایی
روش­ها و فرایندهای لازم برای شناخت محتوای برنامه های درسی دوره ابتدایی
دانش درباره سازماندهی محتوای برنامه درسی(ارتباط عمودی و افقی محتوا) در دوره ابتدایی
دانش درباره انتخاب و کاربرد رسانه­ ها، مواد و منابع یادگیری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
دانش درباره تدارک و سازمان دهی فعالیت­های یادگیری(تکالیف درسی) در برنامه های درسی دوره ابتدایی
دانش درباره ارزشیابی از نتایج یادگیری و آموخته های دانش آموزان در برنامه های درسی دوره ابتدایی
۲-۳- دانش درباره تدریس موضوعات درسی در دوره ابتدایی

مفهوم ­شناسی تدریس(تدریس به مثابه علم، تدریس به مثابه هنر، تدریس به مثابه مهارت) در دوره ابتدایی
دانش درباره طراحی آموزشی، طراحی واحد یادگیری، و طرح درس برای ماده های درسی دوره ابتدایی
دانش درباره رویکردها و راهبردهای اثربخش برای تدریس موضوعات درسی مختلف در دوره ابتدایی
دانش درباره برنامه ریزی قبل از تدریس، حین تدریس و پس از تدریس معلمان در دوره ابتدایی
شناخت درباره نقش بازنمایی ها، مثال ها و استعاره ها در تسهیل یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی
دانش درباره ابعاد ارتباط در تدریس در دوره ابتدایی(ارتباط با دانش آموزان، ارتباط با همکاران، ارتباط با والدین، ارتباط با خود)
دانش درباره مدیریت کلاس درس در فرایند تدریس در دوره ابتدایی
دانش درباره شایستگی های اخلاقی تدریس در دوره ابتدایی
دانش درباره شایستگی های روان شناختی تدریس در دوره ابتدایی
۲-۴- دانش درباره یادگیرندگان دوره ابتدایی

دانش درباره نیازهای یادگیری(دانش و مهارت‌های مورد نیاز) دانش‌آموزان برای یادگیری یک موضوع درسی خاص در دوره ابتدایی
آگاهی از ویژگی ها و زمینه­ دانش­آموزان دوره ابتدایی (نیازها، علایق، ظرفیت ها، ویژگی های شخصیتی، سبک های یادگیری، زمینه فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی، پیشینه تحصیلی و ...) در فرایند آموزش و یادگیری
شناخت درباره مشکلات و موانع یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی در ماده های درسی مختلف
شناخت درباره دانش­آموزان دارای نیازهای ویژه و راهبردهای تسهیل یادگیری آنها در دوره ابتدایی
شناخت درباره باورهای نادرست و کج فهمی­های دانش­آموزان دوره ابتدایی در یادگیری موضوعات درسی مختلف
۲-۵- دانش درباره محیط­ یادگیری در دوره ابتدایی

شناخت درباره متغیرهای محیط فیزیکی(نور، صدا، رنگ، درجه حرارت، کمیت وکیفیت امکانات و وسایل آموزشی، تراکم جمعیتی و ...) مدرسه و کلاس­ در دوره ابتدایی
آگاهی از فضا و جو روانی مدرسه و کلاس درس در دوره ابتدایی
شناخت محیط فرهنگی و اجتماعی مدرسه و کلاس درس در دوره ابتدایی
شناخت محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری در دوره ابتدایی
۳- توسعه دانش پداگوژی محتوا(PCK) در معلمان دوره ابتدایی

۳-۱- توسعه دانش پداگوژی محتوا(PCK) از طریق تربیت معلم قبل از خدمت

نقش برنامه های درسی تربیت معلم دوره ابتدایی در توسعه دانش پداگوژی محتوا
نقش پروژه کارورزی تربیت معلم دوره ابتدایی در توسعه دانش پداگوژی محتوا
نقش استادان تربیت معلم دوره ابتدایی در توسعه دانش پداگوژی محتوا
نقش رویدادهای علمی تربیت معلم دوره ابتدایی(نشست ها، کارگاه ها، کنفرانس ها، کرسی ها و ...) در توسعه دانش پداگوژی محتوا
۳-۲- توسعه دانش پداگوژی محتوا(PCK) در بدو خدمت نومعلمان دوره ابتدایی

نقش دانشگاه فرهنگیان در پشتیبانی و بهسازی دانش پداگوژی محتوا در نومعلمان دوره ابتدایی
نقش دوره های آموزشی کوتاه مدت آموزش و پرورش در بهسازی دانش پداگوژی محتوا در نومعلمان دوره ابتدایی
نقش یادگیری های مدرسه ای در بهسازی دانش پداگوژی محتوا در نومعلمان دوره ابتدایی
نقش یادگیری های محیطی در بهسازی دانش پداگوژی محتوا در نومعلمان دوره ابتدایی
۳-۳- توسعه دانش پداگوژی محتوا(PCK) در حین خدمت معلمان دوره ابتدایی

نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در بهسازی دانش پداگوژی محتوا در معلمان دوره ابتدایی
نقش یادگیری­های مدرسه ای در بهسازی دانش پداگوژی محتوا در معلمان دوره ابتدایی
نقش یادگیری های محیطی در بهسازی دانش پداگوژی محتوا در معلمان دوره ابتدایی

درج در تقویم: 8 اسفند 1401 - تعداد مشاهده 2633 بار