ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
12
شهریور

دومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

دومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی روز چهارشنبه، 12 شهریور، 1399 توسط مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: IUREB02
حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
برگزار کننده: مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهاي كنفرانس:

نوآوري در مهندسي معماري :

معماري نوآور و خلاق

معماري پايدار
معماري و هويت شهري
نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار
نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي و اسلامي در منطقه
انرژي هاي نو در معماري
سبك شناسي معماري
روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
گرافيك شهري و معماري خياباني
تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
الگوهاي معماري بومي
تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر
تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
معماري منظر ، بوم شناسي و زيبايي شناسي در معماري

 

نوآوري در  برنامه ريزي ، مديريت و طراحي شهري:

برنامه ريزي منطقه اي و شهري
برنامه ريزي كالبدي شهري
حقوق شهري
مديريت شهري
طراحي شهري
مديريت پروژه هاي شهري
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
مشاركت در امور شهري
مديريت بحران
نماهاي شهري
گردشگري شهري
بهسازي و نوسازي شهري
تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري

نوآوري در  مهندسي ترافيك ، حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري:

شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري
حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
ابنيه فني و تاسيسات شهري
روسازي ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل
برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي
آب و فاضلاب و زيرساخت هاي شهري
طراحي هندسي معابر
سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در كلان شهرها
مهندسي ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل
ايمني حمل و نقل ،ترافيك و ريسك
مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل
آموزش و فرهنگ‌سازي ترافيك
حمل‌و‌نقل همگاني ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه در ترافيك
حمل و نقل غير موتوري

نوآوري در  مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري:

فضاي سبز و محيط زيست شهري
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
مسائل محيط زيست كلان شهرها
اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك
مديريت پسماند در شهرها
فاضلاب شهري و تصفيه آن
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست

نوآوري در  مهندسي شهرسازي وتوسعه شهري پايدار:

الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها
شهرسازي نوين و توسعه پايدار
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

نوآوري در  منظر شهري پايدار و توسعه:

پايداري و منظر شهري
تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
برنامه ريزي و مديريت منظر شهري
تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
عناصر سازنده سيما و منظر شهري
آسيب‌شناسي منظرشهري
منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
منظر طبيعي شهر و شهرهاي سنتي و جديد
منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي
نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري
منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي
منظر شهري بافت هاي نوساز
ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري
نوآوري در  مرمت بافت ها و آثار تاريخي:

بافت هاي تاريخي
بهسازي آثار تاريخي
نوسازي شهري
بازسازي بافت تاريخي

نوآوري در  فرهنگ ، جامعه شناسي و روانشناسي شهري:

شهروند و حقوق شهروندي
فرهنگ شهر نشيني و تعامل در فضاي شهري
فرهنگ هاي بومي و شهر
روانشناسي محيطي
تعامل فرهنگي و كالبد شهري
فرهنگ و توسعه شهري
پايداري اجتماعي-فرهنگي در شهر
فرهنگ و حمل و نقل شهري
فرهنگ و جغرافياي شهري
مديريت و فرهنگ شهري
تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري
نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي
فرهنگ، هويت و منظر شهري

نوآوري در مديريت ريسك و بحران و راه كار هاي ايجاد مديريت جامع بحران:

مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري DRR
حلقه هاي مفقوده در چرخه اجرايي مديريت كاهش خطر پذيري بحران DRM
تفاوت هاي ميان مديريت بحران، مديريت مقابله، مديريت شرايط اضطرار و مديريت بازتواني
توانمندسازي و ظرفيت سازي تيم هاي جستجو ، آواربردار و امدادگر
مشاركت مردمي و ظرفيت سازي ، تغييرات اقليم و چالش هاي مديريت بحران
راه كارها و ضرورت هاي تشكيل نظام مديريت جامع بحران
نقش ديتا، اطلاعات، تكنيك ها، ابزار ها و سامانه هاي"تصميم ساز" در مديريت هوشمند سوانح
سيستم هاي هشدار مخاطرات طبيعي EWS ، سامانه سريع ارزيابي رخدادها RES
تاب آور سازي در ابعاد ملي ، شهري و روستايي و ارتقاء تاب آوري ملي و تاب آورسازي شهرها MCR
برنامه ريزي، آمادگي و راه كارهاي عملي براي تداوم كسب وكار BCM
انتقال خطر پذيري به شخص ثالث (بيمه ها) Risk Transfer
مديريت بحران در سيستمهاي بهداشتي و درماني
طراحي و استقرار سامانه هاي فرماندهي سانحه HICS و HEICS

نوآوري در مديريت جهانگردي و توسعه پايدار شهري

مديريت منابع انساني در صنعت جهانگردي
اصول مديريت در صنعت جهانگردي
سامانه هاي اطلاعاتي در صنعت جهانگردي
مديريت كيفيت جامع در صنعت جهانگردي
محيط ملي و بين المللي تجارت و گردشگري
تحليل رفتاري جهانگردي و تعامل فرهنگي
خط مشي گذاري در صنعت جهانگردي
ارزيابي طرح هاي توسعه جهانگردي
مديريت اكو سيستم هاي طبيعي
برنامه ريزي جهانگردي در كشورهاي در حال توسعه
مديريت استراتژيك گردشگري
بازاريابي محصولات جهانگردي  در توسعه شهري

نوآوري در مديريت ، اقتصاد و كارآفريني در پروژه

مديريت وتكنيك هاي بهينه سازي
مديريت توليد در پروژه ها
مديريت بازرگاني پروژه هاي شهري
بازاريابي و مديريت بازار
مديريت استراتژيك
برنامه ريزي استراتژيك شهري
سياست هاي پولي و مالي
بهره وري و تجزيه و تحليل آن در پروژه هاي توسعه
مديريت ارتباط با مشتريان
بازار شناسي در امر ساخت و ساز
مديريت رقابت در پروژه
مديريت دولتي
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي شهري
مديريت رفتار سازماني شهري
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت در توسعه شهري
مديريت منابع انساني
مديريت تحول سازماني
مسائل نيروي انساني در صنعت ساخت و ساز
مديريت انتقال تكنولوژي در توسعه شهري
مديريت كيفيت و بهره وري
اقتصاد محيط زيست شهري
اقتصاد شهري و روستايي در توسعه
چالش هاي موجود در توسعه شركت هاي نوآور
تجارت بين الملل در پروژه هاي شهري و عمراني
اقتصاد و توسعه شهري
مديريت مهندسي كسب و كار در پروژه
اخلاق در كسب و كار مهندسي
نقش رسانه ها در بهبود فضاي ساخت و ساز شهري
مديريت هزينه در كسب و كار
بررسي روش هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني
بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري به منظور جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي
جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بخش هاي مختلف پروژه هاي شهري
مديريت ريسك سرمايه گذاري در پروژه
تاثير تحريم ها بر توسعه شهري
راهكارهاي برون رفت از ركود تورمي در ساخت وساز
حسابداري، حسابرسي و توسعه شهري
اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت هاي عمراني
روش هاي هزينه يابي وحسابداري در مديريت پروژه
نقش حسابداري وحسابرسي در بحران هاي مالي
سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب در شرايط تحريم
مديريت سرمايه گذاري در پروژه
مديريت انرژي در ساخت و ساز
تبليغات و روابط عمومي، برند ،تجارت الكترونيك
مديريت ارتباط با مشتري در پروژه
چالشهاي فرا روي مديريت شهري
مديريت دانش در امور شهري
مديريت رفتار و زمان در سازمانها و شركت ها
توانمند نمودن منابع انساني سازمانهاي مديريت شهر
ارزشگذاري منابع انساني و سرمايه فكري
مديريت زمان و نقش آن در موفقيت پروژه هاي عمراني
توسعه نظام اطلاع رساني و ارتباط با ذينفعان
مديريت محيط زيست
مديريت در سوانح طبيعي
مديريت ثبت اسناد و املاك
بازاريابي و صادرات در مصالح عمراني
مديريت تكنولوژي
مديريت فناوري اطلاعات در پروژه هاي شهري
مديريت منابع اطلاعاتي در توسعه
مديريت امور فرهنگي در شهرسازي نوين
مهندسي مالي و مديريت ريسك
تامين مالي و سرمايه گذاري در صنعت ساختمان و راه
مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي در رشته هاي مرتبط با توسعه شهري-
مديريت پايدار امور شهري

درج در تقویم: 31 خرداد 1399 - تعداد مشاهده 3993 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
12 شهریور 1399
مهلت ارسال اصل مقالات:
31 مرداد 1399
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
5 شهریور 1399

تاریخچه کنفرانس

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي
پشتیبانی