اطلاعات کنفرانس

هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

محل برگزاری: شیروان
تاریخ برگزاری: 31 تیر 1399
تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1399
تعداد صفحات: 109
تعداد مقالات : 9
نمایش مقالات: 3455
شناسه ملی این کنفرانس: HAMYARCONF07
نویسندگان مشارکت کننده: 15 پژوهشگر

مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

نتایج 1 تا 50 از مجموع 9