دفاعیه ارشد: تاثیر پاداش مدیران بر خوانایی و لحن گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درج در سایت: 22 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 378 بار