مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 20، شماره 67

تاریخ نمایه سازی مقالات: 24 بهمن 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 67