ماهنامه علمی-تخصصی مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی

Interdisciplinary Studies of Arts and Humanities

ماهنامه علمی-تخصصی مطالعات میان‌رشته‌ای هنر و علوم انسانی، با هدف نشر آثار اساتید، دانشجویان و پژوهش‌گران محترم هنر، پژوهش‌های مرتبط با هنر را در قالب‌های مقاله تالیفی، ترجمه و نقد منتشر می‌کند. این فصلنامه در پایگاه‌های مختلف علمی و پژوهشی نمایه می‌شود.

هدف اصلی نشریه، انتشار نتایج پژوهش‌ها، آرا و اندیشه‌های فرهیختگان در زمینه مطالعات میان‌رشته‌ای هنر و علوم انسانی است. مخاطبان اصلی این مجله را اساتید، پژوهش‌گران، متخصصان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دیگر افرادی تشکیل می‌دهند. این نشریه نوشتارهای مختلفی را در قالب مقاله پژوهشی، مقاله مروری، گزارش پژوهشی، مطالعه موردی، مطالعه نظری، نقد کتاب، نقد اثر هنری و ترجمه موارد یاد شده با ذکر منبع اصلی پس از ارزیابی منتشر می‌کند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات