ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
28
فروردین

کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری در تاریخ 28 فروردین 1399 تا 28 فروردین 1399 توسط دانشگاه فردوسی مشهد, شهرداري نيشابور- دانشگاه فردوسي مشهد و تحت حمایت سیویلیکادر شهر نیشابور برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: CSUI03
حوزه های تحت پوشش: حمل و نقل
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد, شهرداري نيشابور- دانشگاه فردوسي مشهد و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: نیشابور

محورهاي كنفرانس:

حمل و نقل همگاني و بار

 • • طراحي شبكه هاي حمل و نقل همگاني
 • • توسعه شهري مبتني بر حمل و نقل همگاني(TOD)
 • • فناوري و حمل و نقل همگاني
 • • ارزيابي عملكرد سيستم هاي حمل و نقل همگاني
 • • تحليل ظرفيت و بهينه سازي سيستم هاي حمل و نقل همگاني
 • • برنامه ريزي حمل و نقل كالا و بار
 • • حمل و نقل همگاني و خصوصي سازي
 • حمل نقل و شهرسازي
 • • بافت فرسوده
 • • مدلسازي و عرضه و تقاضا در حمل و نقل
 • • حمل و نقل و كاربري زمين
 • • برنامه ريزي شهري و حمل و نقل
 • • برنامه ريزي شهري و حمل و نقل
 • • سيستم اطلاعات مكاني و حمل و نقل
 • • حمل و نقل و توسعه شهري
 • • حمل و نقل و اقتصاد شهري
 • • احياي بافت فرسوده شهري و حمل و نقل
 • • بنا، پاركينگ و جريان ترافيك
 • حمل و نقل، گردشگري، محيط زيست و انسان محوري
 • • حمل و نقل پياده محور
 • • حمل و نقل و دوچرخه
 • • حمل و نقل و آلودگي هوا
 • • خودرو و آلودگي زيست محيطي
 • • حمل و نقل و سلامت بدن
 • • منابع تجديدناپذير، حمل و نقل و توسعه پايدار
 • • كيفيت سوخت و محيط زيست
 • • قوانين و حقوق حمل و نقل غير موتوري
 • • حمل و نقل و انرژي پاك
 • • توسعه شهري، حمل و نقل و صنعت گردشگري
 • حمل و نقل؛ حقوق، روانشناسي و جامعه شناسي
 • • حمل و نقل و روانشناسي
 • • حمل و نقل و جامعه شناسي
 • • حمل و نقل و حقوق شهروندي
 • • حمل و نقل و قوانين مقررات
 • آموزش و فرهنگ حمل و نقل
 • • اثرسنجي آموزش بر توسعه حمل و نقل
 • • آموزش و تصادفات
 • • آموزش و قانون مداري
 • حمل و نقل و اقتصاد
 • • اقتصاد رفتاري و حمل نقل
 • • فقر و حمل و نقل
 • • اقتصاد حمل و نقل
 • حمل و نقل وآينده پژوهي
 • • فناوري نوين و حمل و نقل شهري
 • • حمل و نقل عمومي و چشم انداز براي شهرهاي مياني جمعيتي
 • • نقش حمل و نقل ريلي بر توسعه شهري
 • • فناوري اطلاعات، هوش مصنوعي و حمل و نقل پايدار شهري
 • • روشهاي نوين در تجزيه و تحليل داده هاي بزرگ
 • • داده كاوي و شناسايي الگو
 • حمل نقل و ايمني
 • • آشكارسازي، آرامسازي و ايمني شبكه حمل و نقل
 • • ايمني خودرو و تصادفات
 • • نقش هارموني رنگ در شبكه معابر و ايمني عابرپياده و راننده
 • • فناوري و ايمني حمل و نقل
 • • رفتارشانسي و ايمني كاربران جاده
 • • قوانين و مديريت صحنه تصادفات
 • • نقش امدادرساني در كاهش آسيب كاربران جاده
 • • مديريت و بهينه سازي شبكه براي كاهش زمان امدادرساني
 • • مميزي تصادفات
 • • نقش تجهيزات ترافيكي(علاءم عمودي و افقي) و ايمني ترافيك
 • • طراحي تابلوهاي ترافيكي و پيش گيري از تصادفات
 • • مبلمان و سيماي شهري و ايمني ترافيك
 • • نقش وسايل نقليه سنگين در كاهش ايمني شبكه ترافيك شهري
 • حمل و نقل و مديريت بحران و پدافند غير عامل
 • • مديريت ترافيك شبكه و مديريت بحران
 • • پدافند غيرعامل و برنامه ريزي در امدادرساني
 • • نقش مراكز مديريت ترافيك و بحران در هم افزايي و بهبود عملكرد شبكه
 • زيرساخت هاي حمل و نقل
 • • روسازي و سيستم هاي مديريت
 • • راه سازي و طرح هندسي معابر
 • • تجهيزات ترافيكي
 • مهندسي ترافيك
 • • طراحي شبكه
 • • مديريت عرضه و تقاضا
 • • حمل و نقل تركيبي
 • • مديريت پاركينگ حاشيه اي و غيرحاشيه اي
 • • سطح سرويس و مهندسي شبكه جريان
 • • شبيه سازي و عارضه سنجي در ترافيك
 • • ميدان يا تقاطع چراغ دار
 • • طراحي شبكه و تسهيلات ترافيكي
 • راه و حمل و نقل هوشمند
 • • شناساگرها و مديريت شبكه معابر
 • • فناوري در آمارگيري ترافيك شبكه
 • • روسازي و مخلوط هاي هوشمند
 • • روسازي دوست دار محيط زيست
 • • سيستم هاي مديريت روسازي (PMS)
 • • مراكز كنترل ترافيك و مديريت عرضه در خدمات شهري
 • • شهر هوشمند و مديريت عرضه و تقاضا
 • • هوشمندسازي و حمل و نقل عمومي
 • • شهروندان و حمل و نقل هوشمند
 • • ارتباطات بين خودرويي و مديريت شبكه
 • نقش خودرو در رخداد و پيشگيري از سوانح رانندگي و تلفات جاده اي
 • • عملكرد ضربه¬پذيري خودرو و كيفيت آن در پيشگيري تلفات سوانح رانندگي
 • • معاينه فني، نگهداري و ارزيابي خودرو حين بهره برداري
 • • بررسي اثر نوع خودرو بر رخداد تصادف
 • • موضوعات حقوقي در زمينه توليد خودرو
 • • آسيب شناسي فضاي حاكم بر صنعت خودرو
 • • استراتژي مهارت با رويكرد كاهش اثر حواس پرتي در بروز سوانح جاده اي
درج در تقویم: 9 دی 1398 - تعداد مشاهده 3029 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

وضعیت کنفرانس

برگزارشده

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
28 فروردین 1399
مهلت ارسال اصل مقالات:
25 بهمن 1398
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
15 اسفند 1398

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

شهرداري نيشابور- دانشگاه فردوسي مشهد
پشتیبانی