اطلاعات کنفرانس

کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»

محل برگزاری: میناب
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1398
تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1399
تعداد صفحات: 7442
تعداد مقالات :664
نمایش مقالات: 676394
شناسه ملی این کنفرانس: CFTP06
نویسندگان مشارکت کننده: 1,291 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 1

مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»

نتایج 1 تا 50 از مجموع 664