اطلاعات کنفرانس

اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت

تاریخ برگزاری: 27 خرداد 1399
تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1399
تعداد صفحات: 764
تعداد مقالات :48
نمایش مقالات: 70185
شناسه ملی این کنفرانس: IEEM01
نویسندگان مشارکت کننده: 91 پژوهشگر

مجموعه مقالات اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت

نتایج 1 تا 50 از مجموع 48