دوفصلنامه یافته های جزا و جرم شناسی

Penal and criminological findings

در راستای گسترش روزافزون فعالیت های پژوهشی در کشور و نیز لزوم آگاهی جامعه علمی کشور از دستاوردهای پژوهشی دیگر پژوهشگران، نشریه یافته های جزا و جرم شناسی توسط گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده فقه و حقوق دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) با هدف آشنایی پژوهشگران کشور به ویژه دانشجویان مقاطع لیسانس و تحصیلات تکمیلی با دستاوردهای جدید به زبان فارسی در قالب مقالات پژوهشی، در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی به صورت دوفصلنامه منتشر می شود. این مجله با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، اساتید، وکلا، قضات و دانشجویان برجسته دوره‌های عالی حقوق کیفری و جرم شناسی، در هر شماره سعی بر آن دارد تا به ارائه یافته‌های جدید علمی در کشور بپردازد. این مجله امکان مشاهده و دانلود مقالات را برای تمامی افراد آزاد گذاشته است و  تنها با مراجعه به سایت مجله به مطالب آن دسترسی خواهند داشت.